;
Sản phẩm

Album - Mẫu Bánh Hũ Vàng

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA01

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA01

Mã Sp: VA01

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA02

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA02

Mã Sp: VA02

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA03

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA03

Mã Sp: VA03

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA04

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA04

Mã Sp: VA04

Giá: 700,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA05

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA05

Mã Sp: VA05

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA06

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA06

Mã Sp: VA06

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA07

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA07

Mã Sp: VA07

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA08

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA08

Mã Sp: VA08

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA09

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA09

Mã Sp: VA09

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA10

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA10

Mã Sp: VA10

Giá: 860,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA11

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA11

Mã Sp: VA11

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA12

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA12

Mã Sp: VA12

Giá: 680,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA13

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA13

Mã Sp: VA13

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA14

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA14

Mã Sp: VA14

Giá: 700,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA15

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA15

Mã Sp: VA15

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA16

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA16

Mã Sp: VA16

Giá: 580,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA17

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA17

Mã Sp: VA17

Giá: 640,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA18

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA18

Mã Sp: VA18

Giá: 590,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA19

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA19

Mã Sp: VA18

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA20

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA20

Mã Sp: VA20

Giá: 670,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA21

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA21

Mã Sp: VA21

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA22

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA22

Mã Sp: VA22

Giá: 670,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA23

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA23

Mã Sp: VA23

Giá: 680,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA24

Bánh Sinh Nhật Hũ Vàng - VA24

Mã Sp: VA24

Giá: 780,000 

Thêm vào giỏ
logo

Hệ thống Cửa hàng bánh sinh nhật toàn quốc - Shopbanhsinhnhat.com là website cung cấp dịch vụ Bánh kem - Hoa Tươi và các loại Quà tặng.

Văn phòng CSKH : 0904 971 012 - 0868 693 012

 

Hỗ Trợ Viên : 

0904 971 012 - 0868 693 012

 

Gmail: Muabanhsinhnhat@gmail.com

Shop có nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu khách hàng và ship bánh đến tận nơi tại 63 tỉnh thành phố.