;
Sản phẩm

Album - Mẫu Bánh Khai Trương

Bánh Kem Khai Trương - KT01

Bánh Kem Khai Trương - KT01

Mã Sp: KT01

Giá: 540,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT02

Bánh Kem Khai Trương - KT02

Mã Sp: KT02

Giá: 500,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT03

Bánh Kem Khai Trương - KT03

Mã Sp: KT03

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT04

Bánh Kem Khai Trương - KT04

Mã Sp: KT04

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT05

Bánh Kem Khai Trương - KT05

Mã Sp: KT05

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT06

Bánh Kem Khai Trương - KT06

Mã Sp: KT06

Giá: 1,200,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT07

Bánh Kem Khai Trương - KT07

Mã Sp: KT07

Giá: 1,300,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT08

Bánh Kem Khai Trương - KT08

Mã Sp: KT08

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT09

Bánh Kem Khai Trương - KT09

Mã Sp: KT09

Giá: 850,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT10

Bánh Kem Khai Trương - KT10

Mã Sp: KT10

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT11

Bánh Kem Khai Trương - KT11

Mã Sp: KT11

Giá: 950,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT12

Bánh Kem Khai Trương - KT12

Mã Sp: KT12

Giá: 1,300,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT13

Bánh Kem Khai Trương - KT13

Mã Sp: KT13

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT14

Bánh Kem Khai Trương - KT14

Mã Sp: KT14

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT15

Bánh Kem Khai Trương - KT15

Mã Sp: KT15

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT16

Bánh Kem Khai Trương - KT16

Mã Sp: KT16

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT17

Bánh Kem Khai Trương - KT17

Mã Sp: KT17

Giá: 500,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT18

Bánh Kem Khai Trương - KT18

Mã Sp: KT18

Giá: 1,800,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT19

Bánh Kem Khai Trương - KT19

Mã Sp: KT19

Giá: 1,200,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT20

Bánh Kem Khai Trương - KT20

Mã Sp: KT20

Giá: 850,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT21

Bánh Kem Khai Trương - KT21

Mã Sp: KT21

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT22

Bánh Kem Khai Trương - KT22

Mã Sp: KT22

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT23

Bánh Kem Khai Trương - KT23

Mã Sp: KT23

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Khai Trương - KT24

Bánh Kem Khai Trương - KT24

Mã Sp: KT24

Giá: 700,000 

Thêm vào giỏ
logo

Hệ thống Cửa hàng bánh sinh nhật toàn quốc - Shopbanhsinhnhat.com là website cung cấp dịch vụ Bánh kem - Hoa Tươi và các loại Quà tặng.

Văn phòng CSKH : 0904 971 012 - 0868 693 012

 

Hỗ Trợ Viên : 

0904 971 012 - 0868 693 012

 

Gmail: Muabanhsinhnhat@gmail.com

Shop có nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu khách hàng và ship bánh đến tận nơi tại 63 tỉnh thành phố.