;
Sản phẩm

Album - Mẫu Bánh Tặng 8-3

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY01

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY01

Mã Sp: AY01

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY02

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY02

Mã Sp: AY02

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY03

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY03

Mã Sp: AY03

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY04

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY04

Mã Sp: AY04

Giá: 950,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY05

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY05

Mã Sp: AY05

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY06

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY06

Mã Sp: AY06

Giá: 1,350,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY07

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY07

Mã Sp: AY07

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY08

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY08

Mã Sp: AY08

Giá: 1,500,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY09

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY09

Mã Sp: AY09

Giá: 1,200,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY10

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY10

Mã Sp: AY10

Giá: 1,200,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY11

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY11

Mã Sp: AY11

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY12

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY12

Mã Sp: AY12

Giá: 1,300,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY13

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY13

Mã Sp: AY13

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY14

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY14

Mã Sp: AY14

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY15

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY15

Mã Sp: AY15

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY16

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY16

Mã Sp: AY16

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY17

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY17

Mã Sp: AY17

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY18

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY18

Mã Sp: AY18

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY19

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY19

Mã Sp: AY19

Giá: 950,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY20

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY20

Mã Sp: AY20

Giá: 1,500,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY21

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY21

Mã Sp: AY21

Giá: 1,400,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY22

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY22

Mã Sp: AY22

Giá: 1,500,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY23

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY23

Mã Sp: AY23

Giá: 1,500,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY24

Bánh Kem Tặng Ngày 8/3 - AY24

Mã Sp: AY24

Giá: 1,600,000 

Thêm vào giỏ
logo

Hệ thống Cửa hàng bánh sinh nhật toàn quốc - Shopbanhsinhnhat.com là website cung cấp dịch vụ Bánh kem - Hoa Tươi và các loại Quà tặng.

Văn phòng CSKH : 0904 971 012 - 0868 693 012

 

Hỗ Trợ Viên : 

0904 971 012 - 0868 693 012

 

Gmail: Muabanhsinhnhat@gmail.com

Shop có nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu khách hàng và ship bánh đến tận nơi tại 63 tỉnh thành phố.