;
Sản phẩm

Album - Mẫu Bánh Trà Xanh

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL01

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL01

Mã Sp: VL01

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL02

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL02

Mã Sp: VL02

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL03

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL03

Mã Sp: VL03

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL04

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL04

Mã Sp: VL04

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL05

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL05

Mã Sp: VL05

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL06

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL06

Mã Sp: VL06

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL07

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL07

Mã Sp: VL07

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL08

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL08

Mã Sp: VL08

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL09

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL09

Mã Sp: VL09

Giá: 500,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL10

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL10

Mã Sp: VL10

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL11

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL11

Mã Sp: VL11

Giá: 850,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL12

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL12

Mã Sp: VL12

Giá: 500,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL13

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL13

Mã Sp: VL13

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL14

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL14

Mã Sp: VL14

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL15

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL15

Mã Sp: VL15

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL16

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL16

Mã Sp: VL16

Giá: 500,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL17

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL17

Mã Sp: VL17

Giá: 580,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL18

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL18

Mã Sp: VL18

Giá: 600,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL19

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL19

Mã Sp: VL19

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL20

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL20

Mã Sp: VL20

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL21

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL21

Mã Sp: VL21

Giá: 650,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL22

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL22

Mã Sp: VL22

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL23

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL23

Mã Sp: VL23

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL24

Bánh Sinh Nhật Trà Xanh - VL24

Mã Sp: VL24

Giá: 550,000 

Thêm vào giỏ
logo

Hệ thống Cửa hàng bánh sinh nhật toàn quốc - Shopbanhsinhnhat.com là website cung cấp dịch vụ Bánh kem - Hoa Tươi và các loại Quà tặng.

Văn phòng CSKH : 0904 971 012 - 0868 693 012

 

Hỗ Trợ Viên : 

0904 971 012 - 0868 693 012

 

Gmail: Muabanhsinhnhat@gmail.com

Shop có nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu khách hàng và ship bánh đến tận nơi tại 63 tỉnh thành phố.